Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością fundacji www.fundacjazdrowieplus.pl (dalej Serwis) oraz Sklepu internetowego www.natura360.pl (dalej Sklep) jest firma Fundacja Zdrowie Plus ul. Niekłańska 35 lok.1, 03-924 Warszawa, KRS: 0000800601, NIP: 1133002599, REGON: 384205345

I. DANE OSOBOWE

Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników i Klientów naszego Serwisu oraz Sklepu. Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe wykorzystujemy jedynie do realizacji zamówień oraz (jeśli wyrazisz na to zgodę) w celu informowania o aktualnościach związanych z naszą działalnością, o zmianach w Serwisie oraz o aktualnych ofertach, nowościach, promocjach i przecenach w Sklepie za pośrednictwem wysyłanych newsletterów.

Wprowadzenie danych jest dobrowolne, acz niezbędne do dokonania rejestracji, realizacji zamówień, bądź otrzymywania newsletterów. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Jesteśmy upoważnieni do gromadzenia następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres pocztowy, adres dostawy (jeśli się różni), numer telefonu, szczegóły dotyczące płatności czy też dane konta bankowego. W każdym momencie masz możliwość wglądu, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych, w tym również rezygnacji z otrzymywania newsletterów.

Jesteśmy upoważnieni do przekazania Twojego imienia i nazwiska oraz adresu, telefonu, czy adresu e-mail na rzecz osoby trzeciej w celu dostarczenia produktu do Ciebie (na przykład operatorów systemów płatności, naszej firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej S.A.).

Gdy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem możesz uzyskać dostęp do informacji poprzez zalogowanie się na Twoje konto w zakładce Sklep. W tym miejscu możesz wyświetlić szczegóły dotyczące swoich zamówień zarówno historycznych jak i bieżących oraz zarządzać swoimi danymi teleadresowymi czy też wyrazić zgodę lub cofnąć subskrypcję na otrzymywanie newsletterów. Jeżeli nie posiadasz konta, a chciałbyś skorzystać z dostępu do swoich danych, dowiedzieć się jakie informacje przechowujemy, zaktualizować je lub usunąć napisz do nas na adres e-mail sklep@natura360.pl lub listownie Fundacja Zdrowie Plus, ul. Niekłańska 35 lok.1, 03-924 Warszawa (adres korespondencyjny).

W przypadku danych przekazywanych w trakcie wypełniania formularza czy ankiety dotyczących akcji promocyjnych lub sugestii i usprawnień związanych z działaniem serwisu, dane te mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Tobą w sprawach związanych z tematem formularza (np. odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu) lub też w celach czysto marketingowych do sporządzenia analiz jedynie na potrzeby i wyłączność firmy Fundacja Zdrowie Plus.

arrow_upward